Covid 19


Odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví České republiky. Zde najdete oficiální informace stran Covid 19 a nařízených postupů. 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Nejčastější otázky

V případě, že je u pacienta prokázána nemoc Covid 19 je povinen nastoupit do izolace, kontaktovat svého lékaře. Izolace trvá minimálně 7 dní ode dne testu. Ukončí se v případě, že je nemocný alespoň 2 dny bez příznaků. Kontrolní test se neprovádí. 

Vystavení pracovní neschopnosti jde až tři dny zpět. Pracovní neschopnost se vystavuje elektronicky, tudíž pacient nemusí být přítomen v ordinaci. Zaměstnavatel dostane informaci o Vaši pracovní neschopnosti datovou schránkou a vy ho pouze telefonicky informujte. 

II. kontrolní část neschopenky slouží pro kontrolu nemocného v pracovní neschopnosti a zaměstnavateli se neodevzdává. 

 


Průběh Covid 19 odkaz na Plicní kliniku Fakutlní nemocnice Hradec králové

https://www.fnhk.cz/plic/caste-otazky-a-odpovedi-na-covid-nemoc

Brožura o Covid 19 ke stáhnutí v PDF.