Akreditace

12.01.2022

Dne 16. listopadu 2021 byla udělena akreditace pro specializační vzdělávání pro Všeobecného praktického lékařství