MUDr. Zbyněk Cejnar


narozen 1983, ženatý, dvě děti

Vzdělání:

1. listopadu 2017, atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství, IPVZ

září 2011, ukončen interní kmen, IPVZ

2003 - 2009, lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Pracovní zkušenosti:

leden 2019 - současnost: Fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařská pohotovostní služba

květen 2016 - současnost: Dialyzační středisko Pardubice Fressenius Medical Care DS, pohotovostní služba

leden - prosinec 2018: Ordinace praktického lékaře MUDr. Alena Břeňová, Pardubice

prosinec 2015 - červen 2017: MUDr. Věra Kaplanová, školitel, praktický lékař, Pardubice

listopad 2014 - prosinec 2017: Pardubická nemocnice, Interní klinika - Kardiologické oddělení

červenec 2009 - říjen 2014: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Interní oddělení

prosinec 2012 - září 2021: MeDitorial, s.r.o, Praha, www.uLekare.cz - internetová poradna

Další vzdělávání

březen 2023 Škola tejpování, Tejpování základní kurz 

prosinec 2022 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Základní funkční vyšetření pro lékaře nepneumology

duben 2022, Česká lékařská komora: Diplom celoživotního vzdělávání

duben 2017, IPVZ Praha: Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci

únor 2017, IPVZ Praha: Poruchy příjmu potravy II

2015 - 2017, IPVZ Praha, Základní psychosomatická péče - 7 kurzů

únor 2014 LIRTAPS: Kurz Práce s časovou osou zaměřený na psychosomatickou anamnézu

listopad 2013, STOB: Výcvik lektorů v metodice behaviorální terapie obezity

únor - duben 2004, Rehabilitace Brno, Kurz v oboru masér

Členství v odborných společnostech

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP od ledna 2014

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP od ledna 2016