Ceník


Prohlídka zaměstnance- vstupní, periodická, mimořádná, výstupní.

500 Kč

Řidičský průkaz, zbrojní průkaz. 

500 Kč

Vystavení potravinářského průkazu.

350 Kč

Vypracování posudku ke sportovní činnosti.

150 Kč

Vypracování posudku pro přijetí na vysokou školu, letní tábory.

150 Kč

Výpis z dokumentace.

250 Kč

Aplikace očkování nehrazené ze zdravotního pojištění.

200 Kč

Vyjádření lékaře pro úmístění do sociáláního zařízení.

(domovy důchodců, ústavy pro postižené, DPS)

300 Kč

Vyšetření pro pojišťovnu (úraz, nemoc, bolestné) dle rozsahu.

300 - 500 Kč

Kopírování (cena za jednu stranu A4).

2,50 Kč

Tejpování, cena dle množství materiál

150 - 300 Kč