CENÍK

Prohlídka zaměstnance- vstupní, periodická, výstupní

600 Kč

Řidičský a zbrojní průkaz

500 Kč

Potravinářský průkaz

400 Kč

Vypracování posudku pro přijetí na vysokou školu, na letní tábory 

200 Kč

Výpis z dokumentace

300 Kč

Aplikace očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

200 Kč

Vystavení posudku ke sportovní činnosti

150 Kč

Vyjádření lékaře pro umístění do sociálního zařízení

300 Kč

Vyšetření pro pojišťovnu (úraz, nemoc, neschopnost) dle rozsahu

300-500 Kč

Kopírování cena za jednu stranu A4

2,50 Kč

Tejpování, cena dle množství materiálu

200-300 Kč