Pojišťovny

Smlouvy s pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda    

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR